۰۴
اخبار انجمن

چهارمین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان

چهارمین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان چهارمین نشست آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان با سخنرانی آقای مهران مظفری طباطبایی در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۴در موسسه آموزشی هفتواد کویر برگزار گردید. آقای […]

اولین و دومین سمینار آموزشی انجمن کرمان
اخبار انجمن

اولین و دومین سمینار آموزشی انجمن کرمان

اولین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان اولین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان با حضور مدرس دانشگاههای تهران در تاریخ ۲۹/۱۰/۹۴ در موسسه آموزشی گردشگری کریمان کویر برگزار گردید. […]

پیام تسلیت

پیام تسلیت همسفر در راه ماند… زندگی سخت است… لیک.. در سفر باید بود… سختی راه را مینماید که بایستی تنها رفت صبری باید تا آرامشی زاید. دوست، همراه و […]