سمینار ۹۲ با موضوع شناخت معماری مذهبی ساسانیان با تاکید بر چهار طاقی های ارزوئیه

photo_2018-04-25_00-09-31

 

شناخت معماری مذهبی ساسانیان با تاکید بر چهار طاقی های ارزوئیه
سه شنبه۹۷/۲/۴ساعت ۱۶_۱۸
مکان: آموزشگاه کریمان کویر
سخنران: جناب اقای دکتر ریاحیان