مهدی سلطانی نژاد

نام: مهدینام خانوادگی : سلطانی نژادکدملی : ۲۹۹۱۶۹۲۵۰۲شماره کارت : ۲۰۱۰۶۵عضو انجمن: نیستمسال عضویت : ۱۳۸۷سال اخذ کارت : ۱۳۸۷تحصیلات : لیسانسرشته تحصیلی : انگلیسینوع فعالیت : راهنمای گروه, راهنما رانندهزبان تخصصی : انگلیسیزمینه فعالیت : فرهنگی و تاریخی, طبیعت گردی, راهنمای محلینوع اتوموبیل : مگان- ال نودایمیل شما : white.mahdi@gmail.comموبایل : ۰۹۱۳۱۹۹۷۲۷۴شهر محل زندگی : کرمانآدرس محل سکونت : کرمان- بزرگراه امام خمینی- چهارراه باقدرت- کوچه ۵۰- سمت راست- انتهای کوچه- جنب پارک ۵۲