۰۴

چهارمین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان

چهارمین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان

چهارمین نشست آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان با سخنرانی آقای مهران مظفری طباطبایی در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۴در موسسه آموزشی هفتواد کویر برگزار گردید.

آقای مظفری طباطبایی سمیناری را با عنوان “راهنمای گردشگری کیست؟” ارایه دادند. در این سمیناربه ارایه مشخصات یک راهنمای موثر و وظایف راهنمای تور پرداخته شد. این نشست با بحث و گفتگو و ارایه تجارب تور لیدرها در طول سالیان مورد توجه جمع حاضر در جلسه قرار گرفت.

شرکت کنندگان در جلسه به دلیل جذابیت موضوع درخواست فایل ارایه شده را نمودند, لذا فایل مورد نظر بر روی سایت انجمن قرار خواهد گرفت.

 در ادامه به پرسشهایی که توسط راهنمایان تور مطرح کردید پاسخ داده شد.

 

تعداد شرکت کنندگان این کارگاه  ۲۰ نفر بود.

۰۳

۰۴

 

بخش نظرات بسته شده است .