۰۱

سومین سمینار آموزشی انجمن کرمان

سومین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان

سومین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان با سخنرانی آقای هادی گنعلیخان در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۴ در موسسه آموزشی کریمان کویر برگزار گردید.

آقای گنجعلیخان کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم از دانشگاه UTM  مالزی می باشند و کتابی را با عنوان “رضایت توریستها از چشمه های آب گرم” در آلمان به چاپ رسانده اند.

این سمینار به زبان انگلیسی توسط ایشان یرگزار گردید. ایشان نمودارهایی را تهیه کرده بودند که میزان رضایتمندی توریست سلامت را از امکانات مقصد نشان می داد.

 ایشان نیزدرادامه به انواع خدمات در مقصد و انواع  spaاشاره نمودند و سپس به پرسشهایی که توسط راهنمایان تور مطرح کردید پاسخ دادند.

تعداد شرکت کنندگان ای کارگاه ۳۲ نفر بود.

 

۰۲

 

سومین و چهارمین سمینار آموزشی انجمن کرمان