۰۱
سمینار های آموزشی

سومین سمینار آموزشی انجمن کرمان

سومین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان سومین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان با سخنرانی آقای هادی گنعلیخان در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۴ در موسسه آموزشی کریمان کویر برگزار گردید. آقای […]