۰۱۰
اخبار انجمن

نهمین جشن راهنمایان ایران در اصفهان

نهمین جشن راهنمایان ایران در اصفهان دوم اسفندماه مصادف با ۲۱ فوریه، روز جهانی راهنمایان گردشگری نامگذاری شده است. امسال نهمین سال است که راهنمایان گردشگری سراسر کشور گردهم آمده […]

۰۴
سمینار های آموزشی

چهارمین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان

چهارمین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان چهارمین نشست آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان با سخنرانی آقای مهران مظفری طباطبایی در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۴در موسسه آموزشی هفتواد کویر برگزار گردید. آقای […]

۰۱
سمینار های آموزشی

سومین سمینار آموزشی انجمن کرمان

سومین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان سومین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان با سخنرانی آقای هادی گنعلیخان در تاریخ ۱۳/۱۱/۹۴ در موسسه آموزشی کریمان کویر برگزار گردید. آقای […]