پیام تسلیت

پیام تسلیت

همسفر در راه ماند… زندگی سخت است… لیک.. در سفر باید بود… سختی راه را مینماید که بایستی تنها رفت صبری باید تا آرامشی زاید. دوست، همراه و همکار گرامی جناب آقای آرش سیستانی، انجمن کرمان درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانوداه محترم تسلیت گفته و آرزوی طول عمر برای بازماندگان ایشان را از ایزد منان دارد.

“انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمان”