IMG_20190922_113740_817

نشستی راهبردی و صمیمانه با وزیر محترم گردشگری جناب آقای دکتر مونسان و معاونانشان در محل وزارتخانه

رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمان با اشاره به وضعیت نابسامان تورهای گردشگری کشور و وجود تور های غیر مجاز به خصوص در استان کرمان و با ارائه پیشنهاد ایجاد یک سامانه آنلاین جهت صدور مجوز تورها در استان با همکاری و هماهنگی وزارتخانه و ادره کل ناجا با درایت وزیر محترم گردشگری نسبت به این پدیده ابراز امیدواری کرد. ایشان نیز اشاره ای به وضعیت قرمز گردشگری جنوب استان برای کشورهای فرانسه و اخیرا ژاپن داشتند و از حضور وزیر گردشگری پیگیری لازم برای ایجاد مکاتبات با سفارتخانه های این کشور را خواستار شدند.