h

مراسم یادبود دوست و همکار طبیعتگرد حامد پوینده

بدینوسیه از همه همکاران و دوستان گرامی دعوت میگردد تا در مراسمی که به یاد دوست و همکار گرامی حامد پوینده برگزار می گردد شرکت نمایند. این مراسم مورخ چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ساعت ۱۷ در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی کرمان واقع در ابتدای بلوار جمهوری برگزار خواهد شد.