جلسه ۲ - Copy

مجمع عمومی انجمن + کنداکتور

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی انجمن در تاریخ سه شنبه ۱۲ آذر ماه ۹۸ راس ساعت ۱۷ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان کرمان واقع در ابتدای بلوار جمهوری اسلامی برگزار می گردد. از کلیه اعضاء جهت شرکت در این جلسه دعوت بعمل می آید.

دستور کار جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

۲- انتخابات بازرسان

 

لازم به ذکر است که آگهی تشکیل این مجمع نیز در روزنامه رسمی کاغذ وطن مورخ ۱۸ آذر ۹۸ در صفحه سوم چاپ و اطلاع رسانی گردیده است. برای دانلود فایل روزنامه اینجا کلیک کنید.

 

کنداکتور جلسه مذکور به شرح زیر است:

 

کنداکتور مجمع آذر ۹۸

 

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان کرمان