علی اکبر مجیدی

card1

نام : علی اکبر


نام خانوادگی : مجیدی


کدملی : ۲۹۸۰۰۶۱۴۵۱


شماره کارت : ۲۰۱۲۸۲


عضو انجمن: هستم


سال عضویت : ۱۳۹۶


سال اخذ کارت : ۱۳۹۶


تحصیلات : فوق لیسانس


رشته تحصیلی : انگلیسی، فرانسه


نوع فعالیت : راهنمای گروه, راهنما راننده


زبان تخصصی : انگلیسی، فرانسه


زمینه فعالیت : فرهنگی و تاریخی, طبیعت گردی, راهنمای ایرانگردی, راهنمای محلی


نوع اتوموبیل : پژو پارس ۹۳


ایمیل شما : aliakbar@majidi.info


موبایل : ۰۹۱۳۲۴۲۶۴۹۴


شهر محل زندگی : کرمان


آدرس محل سکونت : بلوار قائم ۱۱، فرعی سوم