Untitled-3

دومین جلسه مجمع عمومی

دومین جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمان روز سه شنبه مورخ دهم شهریور ماه ۱۳۹۴ برگزار گردید. در این جلسه هر یک از اعضاء هیئت مدیره به بیان توضیحاتی پیرامون فعالیت های صورت گرفته پرداختند.

دومین جلسه مجمع عمومی

در ابتدا آقای اکبری خزانه دار، گزارش مالی انجمن را اعلام کردند و از افتتاح حساب سپرده بلند مدت برای انجمن خبر دادند. در ادامه خانم اشرف پور مطالبی را در زمینه فعالیتهای صورت گرفته بیان کردند. سپس خانم مظفری بازرس انجمن، توضیحاتی درخصوص حق الزحمه یک روز کاری راهنما ارائه دادند که در نهایت پس از رای گیری از اعضا مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان برای سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. سپس خانم پیروز، دبیر انجمن در پاسخ به سوال تعدادی از اعضا که خواستار استفاده ار راهنمای محلی همراه با توریست بودند بیان کردند که مذاکراتی با سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته و انجمن درخواست خود را در قالب نامه به سازمان ارائه داده و پیگیر موضوع خواهد بود.

دومین جلسه مجمع عمومی

در ادامه آقای نجفی پور، نایب رئیس انجمن پیشنهاد تشکیل خانه گردشگری استان کرمان متشکل از انجمنهای صنفی آژانس داران، هتل داران، رستوران ها و مراکز پذیرایی، واحدهای اقامتگاهی و پذیرایی بین راهی و راهنمایان گردشگری را ارائه دادند. همچنین ایشان از برگزاری کارگاهها و نشست های تخصصی با حضور اساتید مجرب به منظور افزایش هر چه بیشتر سطح اطلاعات راهنمایان به صورت تخصصی در استان کرمان خبر دادند.

دومین جلسه مجمع عمومی

سپس آقای مظفری طباطبائی، رئیس هیئت مدیره گزارش جامعی از فعالیت های صورت گرفته توسط انجمن جدید از زمان شروع به کار تاکنون و همچنین مباحث مطرح شده پیرامون کنوانسیون ۲۰۱۷ که در جلسه رؤسای انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در اصفهان مطرح شده بود، پرداخته و کمیته های پیشنهادی کنوانسیون را شرح دادند.
در پایان نیز حاضرین در جلسه، شعار کنوانسیون راهنمایان گردشگری ۲۰۱۷ با را به طور دسته جمعی همخوانی کردند و رابط کنوانیسون گزارش تصویری از این نشست را تنظیم و به کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری کشور ارسال نمود.