دهمین کلاس آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان

دهمین نشست آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری کرمان با سخنرانی خانم زهره احمدی از فارغ التحصیلان دوره راهنمای تور موسسه کریمان کویر در تاریخ ۳۱/۱/۹۵ در موسسه آموزشی هفتواد کویر برگزار گردید.

خانم احمدی سمیناری را با عنوان “اسطوره شناسی” ارایه دادند.

ایشان در مورد مفهوم اسطوره و انواع اسطوره صحبت کردند.خانم احمدی همچنین با اشاره به افسانه خلقت ایرانی در مورد آفریده های پروردگار و زمان افرینش انها صحبت کردند.در ادامه به اسطوره های ایرانی مانند کیومرث –سیاوش- سیامک – هوشنگ- تهمورث – جمشید-کاوه آهنگر -فریدون-منوچهر-سیندخت و ….همچنین هم عصر بودن این اسطوره ها با دوره های تاریخی پرداختند.

.در ادامه به پرسشهایی که توسط راهنمایان تور مطرح کردید پاسخ داده شد. تعداد شرکت کنندگان این کارگاه ۱۸ نفر بود.