mosh

تفاهم نامه همکاری انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمان و خانه مسافر مشتاق

پیرو عقد تفاهم نامه همکاری یک ساله انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمان و خانه مسافر مشتاق از این خانه نیز میتوان تحت نام خانه گردشگران و راهنمایان یاد کرد و ماهانه راهنمایان گردشگری این انجمن جدای سمینار ها و کارگاه های هفتگی میتوانند جلسات و دورهمی های غیر رسمی خود را جهت دیدار یکدیگر در این خانه برگزار نمایند. بر این اساس اولین دورهمی دوستانه خانواده انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمان، پنجشنبه شب پیش رو مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ از ساعت ۱۸ در این خانه برگزار خواهد شد. طبخ شام نیز در خانه توسط برخی از همکاران صورت خواهد پذیرفت.

آدرس خانه گردشگران و راهنمایان: کرمان، خیابان شهدای فتح آبادان (آلاشت)، مقابل کوچه شماره ۴

با سپاس
روابط عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمان

WhatsApp Image 2018-08-19 at 21.53.12 WhatsApp Image 2018-08-19 at 21.53.12(1) WhatsApp Image 2018-08-19 at 21.53.12(2)