WhatsApp Image 2019-12-02 at 13.28.28

تفاهم نامه با کافه بازی کاپWhatsApp Image 2019-12-02 at 13.28.42

طی تفاهم نامه امضا شده در روز یک شنبه ۱۰ آذر ۹۸ با کافه بازی کاپ، اعضای محترم انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمان می توانند با ارائه کارت عضویت خود با تخفیف ۲۵ درصدی از خدمات این مجموعه استفاده نمایند. ضمنا استفاده از فضای سالن های کنفرانس و جلسات این مجموعه نیز برای اعضا انجمن مشمول تخفیف ۲۰ درصدی خواهد بود. ضمنا در صورتی که راهنمایان عضو این انجمن به همراه گردشگران خود به این مجموعه مراجعه کنند مشمول حق کمیسیون ۲۰ درصدی خواهند بود.


WhatsApp Image 2019-12-02 at 13.28.28 (2)

WhatsApp Image 2019-12-02 at 13.28.28 (1)

Scan_20191202 (1)

Scan_20191202 (2)